Ouderraad

De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders die gedurende het schooljaar allerlei activiteiten organiseert. Denk bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest,  kerstactiviteiten en schoolreisje. De OR werkt nauw samen met de teamleden van de Groene Vallei. De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, aangevuld met acties. De financiële verantwoording legt de ouderraad af in jaarvergadering aan het einde van het schooljaar.

Ouders met kind(eren) op de Groene Vallei kunnen zich aansluiten bij de Ouderraad. Om de 6 a 8 weken vergadert de Ouderraad over de dan actuele activiteit(en) en andere zaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar dus kom de sfeer eens proeven, iedere belangstellende is van harte welkom. Zie de kalender voor de vergaderdata.

Contact: or.gv@skovv.nl

Huishoudelijk reglement: 

De OR dit schooljaar

Namens de ouders zitten in de OR:                               Namens het team zitten in de OR:

- Jennifer Hekken (moeder van Jelle)                              - Kirsten Langen

- Sabrina Postma  (moeder van Sander)                          - Astrid van de Hoek

- Seline van der Meulen (moeder van Daley)

- Ferdinand Verbeek (oom van Isa)

- Fadoua Agharroud (moeder van Aya)