Ouders

Op onze school werken we vanuit de driehoek kind - ouders - leerkracht. Een optimale samenwerking op iedere as van deze driehoek is van belang bij de ontwikkeling van het kind.

 

Ouderbetrokkenheid

Iedere ochtend zijn ouders welkom om hun kind naar de klas te brengen. Dit is tevens het moment dat ouder kort iets aan de leerkracht melden of een afspraak maken als er wat meer tijd nodig is.

De school organiseert win-win gesprekken waar alle drie de betrokkenen aan deelnemen. Het kind en zijn of haar ontwikkeling staat tijdens deze gesprekken uiteraard centraal. Tevens zijn er gesprekken tussen ouders en leerkracht en tussen kind en leerkracht. Samen werken we aan het bereiken van de gestelde doelen. 

Ook in de medenzeggenschapsraad en ouderraad zijn ouders betrokken. Daarnaast zijn ouders ook tijdens andere activiteiten op school onmisbaar. Denk aan het werken met kinderen in de moestuin, het verzorgen van de dieren, luizenpluizers, voorlezers en hulpouders bij uitjes. 

Samen, maar ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, dragen we bij aan de schooltijd van uw kind.