Ontwikkelen

Op onze school willen wij ieder kind zoveel mogelijk kansen bieden. Daarom werken we doelgericht. Ook samen met het kind en de ouders stellen we doelen in win-win gesprekken. Leerkrachten stemmen hun handelen af op de onderwijsbehoeften van het kind en de groep.           Zo kijken ze bewust naar de juiste instructievorm, de inhoud, de benodigde leertijd en doelstellingen. Er zijn twee onderwijsassitenten die extra begeleiding bieden. Denk hierbij aan pre-teachig, tutoring en extra begeleide inoefening. Maar zij bieden ook drie middagen per week een naschools aanbod aan groepjes kinderen. Op basisschool Groene Vallei zorgen we voor een krachtig aanbod voor alle kinderen. Zoals we in onze missie al omschreven:

“De Groene Vallei, de plek om te groeien”

Passend onderwijs

Zorg wordt geboden binnen en buiten de groep. Binnen de groep gebeurt dit door de leerkracht zelf. Door onze klassenorganisatie zodanig in te richten, komen we zo goed mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoeften van het kind. In de groep stellen wij doelen voor een periode die gelden voor de meeste kinderen in de groep. Dit is het zogenaamde basisaanbod. Wij werken structureel in drie niveaus.

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften of kinderen die even een steuntje in de rug nodig hebben kunnen tijdelijk  ondersteuning krijgen buiten de groep.                                                                                                                                                       
Vaak kan de groepsleerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is er meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de Steunpunt Consulent van het Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband.Het SWV Rijn & Gelderse Vallei begeleidt drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat precies zit – en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio – staat in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Op welke wijze wij vorm geven aan Passend onderwijs leest u in ons schoolondersteuningsprofiel. 

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei