Leerlingenraad

We hechten er waarde aan dat onze leerlingen meedenken over de ontwikkelingen binnen de school. Daarom is er op de Groene Vallei een leerlingenraad. In deze schoolbrede leiderschapsrol leren kinderen hoe je vanuit eigenaarschap de verantwoordelijkheid kunt nemen over de nabije omgeving. Spelenderwijs maken ze kennis met de democratische beginselen. Ze leren rekening te houden met elkaar en ieders mening te respecteren. Met elkaar werken we samen aan het versterken van onze school. 

Werkwijze van onze leerlingenraad

Ieder jaar kiezen de kinderen van de groep een vertegenwoordiger. Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen uitleg over de werkwijze van de leerlingenraad, wat van een lid verwacht wordt. Hierbij staan enkele van de 7 gewoonten central:

  • Ik ben proactief en zorg ervoor dat de vergadering in de groep wordt voorbereid. Ik leg in de leerlingenraad uit hoe mijn groep over bepaalde standpunten denkt               (gewoonte 1).  Ik vertel in mijn groep wat er besproken is in de leerlingenraad.
  • Ik begrijp dat het belang van de school voorop staat en kan in goed overleg tot win-win komen (gewoonte 4).
  • Ik luister naar de ideeën die mijn groep heeft (gewoonte 5).
  • Ik kan goed samenwerken om te komen tot synergie (gewoonte 6).

Zes keer per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar. Samen werken ze aan het verbeteren van de school. De leerlingenraad heeft een eigen bord in de zaal waar de laatste informatie zichtbaar is. 

Leden van de leerlingenraad zijn:

Simon, Lynn, Sarah, Jovie, Rida, Yrian, Jahrone en Lynn.