Leerlingenraad

We hechten er waarde aan dat onze leerlingen meedenken over de ontwikkelingen binnen de school. Daarom is er op de Groene Vallei een leerlingenraad. In deze schoolbrede leiderschapsrol leren kinderen hoe je vanuit eigenaarschap de verantwoordelijkheid kunt nemen over de nabije omgeving. Spelenderwijs maken ze kennis met de democratische beginselen. Ze leren rekening te houden met elkaar en ieders mening te respecteren. Met elkaar werken we samen aan het versterken van onze school. 

Werkwijze van onze leerlingenraad

Ieder jaar kiezen de kinderen van de groep een vertegenwoordiger. Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen uitleg over de werkwijze van de leerlingenraad, wat van een lid verwacht wordt. Natuurlijk wordt er ook gesproken over wat er van de groep wordt verwacht. De leden van de leerlingenraad vertegenwoordigen immers alle klasgenoten. Zes keer per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar. Samen werken ze aan het verbeteren van de school. De leerlingenraad heeft een eigen bord in de zaal waar de laatste informatie zichtbaar is. 

 

Leden van de leerlingenraad zijn:

Yassir, Loïs, Isa, Mila, Hakeem en Emre.