Persoonlijk leiderschap

Op de Groene Vallei werken we met de 7 gewoonten voor effectief leiderschap;  The Leader in Me.

'The Leader in Me' maakt van de school een leerplek voor het leven waarin wij oefenen met vaardigheden die ons in staat stellen om te gaan met de uitdagingen van het leven. De aanpak van The Leader in Me is gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey en wordt succesvol toegepast op scholen in landen over de hele wereld.

'The Leader in Me' is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier leert leiding aan zichzelf te geven. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert (meer) betrokkenheid. In dit proces leren kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken. 

De 7 gewoonten helpen de kinderen om

 • op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie – zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen

 • tijd zinvol te besteden

 • bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden

 • de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken

 • plezier te hebben in leren

Tijdens de periode dat de kinderen dit jaar enkele weken thuis hebben moeten werken kwamen de 7 gewoonten goed van pas.                         We hebben speciaal een boekje ontwikkeld ter ondersteuning. 

Thuis werken met hulp van de 7 gewoonten

Een logische opbouw

De volgorde van de gewoonten is niet toevallig gevisualiseerd als een boom. Bij het wortelgestel staan de eerste drie gewoonten die de basis vormen voor het zelfstandig werken op school. Deze gewoonten gaan over jezelf. Het zijn gewoonten die initiatiefvol en stevig maken, grip geven op sociale situaties en laten zien dat je een eigen verantwoordelijkheid en aandeel hebt. De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan hierover. Gewoonte 7 gaat over goed voor jezelf zorgen: het vinden van de innerlijke balans.

De wortels van de boom: ‘Begin bij jezelf.’

De wortels van de boom gaan over jezelf. Je krijgt meer zelfvertrouwen. Je leert je eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen.

 • Gewoonte 1: Wees proactief: ‘Ik kan kiezen en neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn keuzes.’
 • Gewoonte 2: Begin met het eind in gedachten: ‘Ik heb een doel voor ogen en ik maak een plan.’
 • Gewoonte 3: Belangrijke dingen eerst: ‘Ik ga eerst werken, voordat ik ga spelen.’

 

De stam van de boom: ‘Speel en werk goed samen met anderen.’

De stam staat symbool voor hoe je bent in verbinding met anderen, voor samen leven en samen werken. Dit doe je met hart voor elkaar.

 • Gewoonte 4: Denk win-win: ‘Niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor ons allebei.’
 • Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden: ‘Ik luister met m’n oren, m’n ogen en m’n hart om jou te begrijpen.’
 • Gewoonte 6: Creëer synergie: ‘Samen kunnen we meer dan alleen. Zo ontstaan nieuwe, betere ideeën’.

 

De kruin van de boom: ‘Vergeet niet om goed voor jezelf te zorgen.’

Met de kruin van de boom komt deze tot bloei. Je zoekt inspiratie in geloof, natuur of cultuur. Je laat je inspireren door bijzondere mensen. Je viert bijzondere momenten en successen. Daarbij eet je gezond, ga je op tijd naar bed en beweeg je voldoende.

 • Gewoonte 7: Houd de zaag scherp: ‘Ik zorg goed voor mijn lichaam, geest en ziel.’