Persoonlijk leiderschap

Op de Groene Vallei werken we met de 7 gewoonten voor effectief leiderschap. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert (meer) betrokkenheid. In dit proces leren kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken. Dit zorgt er mede voor dat kinderen meer plezier hebben in het leren.

Een logische opbouw

De volgorde van de gewoonten is niet toevallig en dat wordt gevisualiseerd als een boom. Bij het wortelgestel staan de eerste drie gewoonten die de basis vormen voor het zelfstandig werken op school. Deze gewoonten gaan over jezelf. Het zijn gewoonten die initiatiefvol en stevig maken, grip geven op sociale situaties en laten zien dat je een eigen verantwoordelijkheid en aandeel hebt. De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Gewoonten 4, 5 en 6 gaan hierover. Gewoonte 7 gaat over goed voor jezelf zorgen: het vinden van de innerlijke balans.

Gewoonte 1: Wees proactief - jij hebt invloed op je eigen leven
Hoewel we niet kunnen bepalen wat er allemaal op ons afkomt, kunnen we wel kiezen hoe we daarmee omgaan. ‘Wees proactief’ gaat over de vraag: neemt een kind die keuzevrijheid ook serieus? Als iets fout dreigt te gaan, hoe kun je daar dan zelf iets aan doen in plaats van iemand anders de schuld te geven? Als leerkracht leren we kinderen initiatief te nemen en keuzes te maken. Door ze hun eigen verantwoordelijkheid en leiderschapstaken te geven, krijgen ze steeds meer regie over hun eigen leven.

Gewoonte 2: begin met het einddoel voor ogen - maak een plan
Het is belangrijk dat leerlingen leren om niet zomaar ergens aan te beginnen, maar doelen leren stellen en het stappenplan kunnen bedenken hoe ze dat kunnen bereiken. Leerlingen leren zo gestructureerd en volgens een plan te werken en wij helpen ze steeds zelfstandiger te worden.

Gewoonte 3: belangrijke zaken eerst - eerst werken, dan spelen
Belangrijke zaken gepland moeten worden. Het werken met een duidelijke taak-, dag- en weekplanning geeft rust en zorgt ervoor dat de belangrijke dingen ook daadwerkelijk gebeuren. Het aanleren van plannen is niet moeilijk. De mindset die erbij hoort is lastiger: leer regie te nemen i.p.v. mee te bewegen met de waan van de dag.

Gewoonte 4: denk win-win – voordeel voor allebei
Als je ruzie of een verschil van mening hebt, zoek je naar een oplossing die voor beide partijen goed is. Je moet bereid zijn van elkaar te leren, elkaar te beïnvloeden en iets voor elkaar over te hebben. Denk daarbij aan: wat werkt voor iedereen?

Gewoonte 5: eerst begrijpen, dan begrepen worden - luister voordat je praat
Normaal gesproken proberen we altijd eerst begrepen te worden. De meeste mensen luisteren niet om te begrijpen, maar om een antwoord te kunnen geven. Ze zijn zelf aan het woord of bereiden zich daarop voor. Om goed samen te kunnen werken, moeten wij leren een goede luisterhouding aan te nemen en dat vraagt oefening,

Gewoonte 6: synergie - samen is beter (1+1=3)
Synergie draait om samenwerken. De goede dingen van een ander zien en gebruiken. Het gaat hier niet alleen over de samenwerking in schoolverband, maar bijvoorbeeld ook om sporten in een team. Het lijkt op win-win, maar win-win gaat over jouw manier van denken: welke oplossing is goed voor iedereen? Synergie gaat over hoe je samen tot de beste oplossing komt. Als je het standpunt van de ander echt probeert te begrijpen, en je eigen standpunt los kunt laten, dan ontstaat er ruimte voor nieuwe, andere oplossingen.

Gewoonte 7: houd de zaag scherp - evenwicht voelt het best
Zorg goed voor jezelf. Het klinkt zo logisch, maar vinden we dit op de Groene Vallei terug? We hebben naast de cognitieve ontwikkeling, het hele kind in beeld. De creatieve, sociaal-emotionele, zintuigelijke en motorische ontwikkeling hebben een plek in onze onderwijsactiviteiten. Aandacht voor hoofd, hart en handen is terug te zien in de activiteiten gericht op muziek, beweging, creativiteit, cultuur en talenten. Op deze manier hopen wij bij te dragen aan het welbevinden en de innerlijke balans van de leerlingen.