Onze school

Wat maakt ons uniek?

-        Op de Groene Vallei staan de zeven gewoonten voor effectief leiderschap centraal. The Leader in Me' is een pedagogische leerlijn die                  kinderen leert om leiding aan zichzelf te geven. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert betrokkenheid.

-        Onze school heeft een goed pedagogisch klimaat. We zorgen ervoor dat leerlingen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig voelen.

-        Wij hebben ons eigen bos op het plein om in te spelen en van te leren. Maar ook een moestuin en dierenverblijf. 

-        We hebben duidelijke visie op leren en ontwikkelen.

-        We zijn trots op de diversiteit binnen de school die het wereldbeeld van onze kinderen vergoot.

-        Alle kinderen kunnen op school ontbijten en lunchen. Tevens is er dagelijkse fruit en melk.

-        Op onze school is een naschools aanbod om kinderen extra leer- en oefentijd te bieden.

-        Er is een sterke samenwerking met ouders en externe professionals.

-        Op de Groene Vallei werkt een betrokken team met een open houding aan sterk onderwijs.